Друк

Санітарно-технічних дисциплін

Автор: Адміністратор. Posted in Циклові комісії

    Циклова комісія санітарно – технічних дисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму має роками накоплені традиції. З 01.09.1999 року обов’язки голови циклової комісії викладачів санітарно-технічних дисциплін виконує Архипова Лариса Павлівна, яка має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Викладачі комісії заохочують студентів до вивчення санітарно-технічних дисциплін, які є основою становлення їх, як грамотних молодих спеціалістів.

    В комісії 9 штатних викладачів. 2 викладача працюють в коледжі вже більш 40 років,1 викладач - більш 30 років, 3 викла- дача мають досвід педагогічної роботи трохи менше 20 років. Є в цикловій комісії і молоді викладачі, які роблять свої перші кроки в педагогічній діяльності.

В комісії:  

3 Викладача –методиста вищої категорії;

2 Викладача – спеціалісти вищої категорії;

1 Викладач – спеціаліст І категорії;

1 Викладач – спеціаліст ІІ категорії;

2 Викладача - спеціаліста;

   В переліку діяльності викладачів 20 дисциплін ( з них 2 комп’ютерні ), 5 різноманітних практик, 4 курсових проекти, дипломування.

   В педагогічній діяльності викладачі використовують активні методи навчання, постійно вдосконалюють свій фаховий рівень, творчо підходять до викладання учбового матеріалу, практично впро- ваджують новітні технології навчання на заняттях, які відзначаються якістю, cприяють розвитку творчих здібностей студентів, прищеплюють любов до обраної спеціальності, формують навички самостійно здобувати знання. Кадровий склад Комісії санітарно-технічних дисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму.  

Архипова Лариса Павлівна - голова циклової комісії, викладач - методист. Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут «Водопостачання та водовідведення» Інженер-будівельник. В коледжі працює з 1978 року Педагогічний стаж – 36 років.
 • Механіка рідини та газу
 • Опалення
 • Санітарно-технічне обладнання і газопостачання будівель
Черечеча Людмила Василівна -спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум, технік-теплотехнік, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут "Теплогазопостачання і вентиляція", інженер-будівельник Педагогічний стаж 17 років, в коледжі працює з 1997 року.
 • Опалення
 • Теплогенеруючі установки та теплопостачання, інженерне обладнання будівель
Лобозова Людмила Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, кандидат біологічних наук,  викладач-методист. Закінчила Московський державний університет ім.. М.В. Ломоносова, «Грунтознавство і агрохімія»,  грунтовід – агрохімік. Працює в коледжі з 1996 року. Педагогічний стаж 18 років.
 • Біологія
 • Екологія
Антонов Антон Олегович - спеціаліст. Закінчив ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2014 році. «Водопостачання та водовідведення», інженер-будівельник В коледжі працює з 2014 року.
 • Вентиляція та кондиціювання
 • Матеріали та вироби в санітарній техніці
 • Охорона праці в галузі
Дубініна Ірина Федорівна - спеціаліст. Закінчила Дніпропетровський державний університет ім. Олеся Гончара, «Гідроаеродинаміка». інженер-механік В коледжі працює з 2013 року Педагогічний стаж 1,5 роки.
 • Верстати та механізми для виготовлення санітарно-технічних робіт.
 • Основи проектування санітарно-технічних систем.
 • Теплотехніка
 • Фізика
Сєверін Марина Олександрівна - спеціаліст 1 категорії. Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум «Монтаж внутрішнії санітарно-технічних систем і вентиляції», технік-сантехнік, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, «Теплогазопостачання і вентиляція», «Охорона повітряного басейну» Педагогічний стаж 13 років В коледжі працює з 2014 року.
 • Технологія та організація санітарно-технічних робіт.
 • Основи проектування санітарно-технічних систем»
Хаєнко Семен Григорович - спеціаліст вищої категорії. Дніпропетровський гірничий інститут  «Електричний привод і автоматизація промислових устаткувань», інженер-електромеханік В коледжі працює 3 1974 року Педагогічний стаж 42 роки.
 • Електротехніка з основами електротехніки
 • Автоматичне регулювання санітарно-технічне систем.