Історія коледжу
Друк

Історія

Автор: Адміністратор. Posted in Матеріали

Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури  – державний заклад вищої освіти, суб’єкт освітньої діяльності, створений у 1945 р. згідно з рішенням РНК УРСР і КП(б)У від 

26 вересня 1945 р. за № ПБ-72/40 та Постановою Дніпропетровського облвиконкому і бюро Обкому КП(б)У від 14 грудня 1945 р. за № 1886 як Дніпропетровський технікум сільськогосподарського будівництва з підпорядкуванням його управлінню в справах сільського і колгоспного будівництва.

З 01.01.1955 р. перейменовано у Будівельний технікум з підпорядкуванням Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, з 01.01.1958 р. – у Енергобудівельний технікум з підпорядкуванням Дніпропетровському Раднаргоспу, з 31.01.1969 р. – у Монтажний технікум з підпорядкуванням Мінмонтажспецбуду УРСР та СРСР.

З 28.11.1991 р. переведений на загальнодержавну форму власності і підпорядкований Міністерству вищої освіти України (наказ від 28.11.1991 р. №231 «Про передачу навчальних закладів і організацій до системи Мінвузу України»).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 78 «Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації» та у зв’язку з ліквідацією Дніпропетровського будівельного технікуму Української державної будівельної корпорації  наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.97 р. № 117 проведено реорганізацію Дніпропетровського монтажного технікуму.

Коледж має ліцензію на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

Коледж є правонаступником Дніпропетровського монтажного технікуму, який було перейменовано згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2016 р. № 1140 «Про перейменування Дніпропетровського монтажного технікуму».

З 2005 року наш коледж має статус міського базового і здійснює координаційну роботу закріплених за ним п’яти  вищих навчальних закладів
 І-ІІ р.а. Новомосковсько-Павлоградського регіону.

Підготовка спеціалістів ведеться за 4 спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія» (освітні програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»), «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»), «Енергетичне машинобудування» (освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Комерційна діяльність») за денною і заочною формами навчання

 

 

 

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі